LITERATŪRA

  1. Šalna V.A. Optika. Laboratoriniai darbai. – Vilnius, 2009.  (www.mopl.bfsk.ff.vu.lt)
  2. „Optikos laboratoriniai darbai 2014“ www.mopl.bfsk.ff.vu.lt)
  3. Šalna V.A. Optika. Vilnius. Enciklopedija, 2004.
  4. Brazdžiūnas P. Bendroji fizika. D.3. Vilnius: Valstyb. polit. ir moksl. lit. leidykla, 1963.
  5. Butrimaitė J. ir kiti. Fizika. D.2. Vilnius: VU leidykla, 2004.
  6. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука.
  7. Матвеев А.Н. Оптика. М.: Высшая школа, 1985.
  8. Pedrotti F.L., Pedrotti L.M., Pedrotti L.S. Introduction to optics (3rd edition), Pearson, ST., San Francisko, 2007.
  9. Matveev A.N. Optics. (CD).

 

 

Peržiūros: 4759