TURINYS

 

Įvadas

3

 

 

I SKYRIUS

 

ĮVADAS Į BANGINĘ ŠVIESOS TEORIJĄ

7

1.1. Harmoniniai virpesiai. Monochromatinės bangos

7

1.2. Superpozicijos principas. Supratimas apie Furjė skleidimą

9

1.3. Elektrinio dipolio spinduliavimas

11

1.4. Elektromagnetinių bangų poliarizacija

12

 

 

II SKYRIUS

 

ŠVIESOS SKLIDIMAS IZOTROPINĖSE TERPĖSE

18

2.1. Šviesos dispersija

18

2.2. Šviesos sugertis

23

2.3. Elektromagnetinių bangų atspindys ir lūžis dviejų dielektrikų sandūroje

25

2.4. Visiškasis vidaus atspindys

33

2.5. Skaidulinė optika. Šviesolaidžiai

36

2.6. Šviesos bangų atspindys nuo metalų paviršiaus

38

2.7. Spinduliuotės ir kūno spalvos

43

 

 

III SKYRIUS

 

ŠVIESOS SKLIDIMAS ANIZOTROPINĖSE TERPĖSE

52

3.1. Kristalų optikos pagrindai

52

3.2. Plokščiosios monochromatinės bangos anizotropinėje terpėje. Vienaašiai kristalai

59

3.3. Šviesos lūžis anizotropinės terpės riboje. Hiuigenso konstrukcijos

66

3.4. Poliarizacijos plokštumos sukimas

68

3.5. Dichroizmas

71

3.6. Poliarizatoriai

73

3.7. Dirbtinė anizotropija

75

 

 

IV SKYRIUS

 

ŠVIESOS INTERFERENCIJA

81

4.1. Virpesių ir bangų koherentiškumas

81

4.2. Šviesos interferencijos stebėjimo metodai

85

4.3. Pagrindinės interferencijos schemų charakteristikos

90

4.4. Spinduolio matmenų įtaka interferencinio vaizdo kokybei

92

4.5. Interferencija nemonochromatinėje šviesoje

96

4.6. Optinis kelias

97

4.7. Interferencinių juostelių lokalizacija

98

4.7.1. Plonų plėvelių spalvos

99

4.7.2. Vienodo storio interferencinės juostelės

101

4.7.3. Vienodo polinkio interferencinės juostelės

103

4.8. Poliarizuotųjų bangų interferencija

104

4.8.1. Chromatinė poliarizacija

106

4.9.  Daugelio šviesos pluoštelių interferencija

111

4.10. Daugiasluoksniai dielektriniai veidrodžiai. Optikos skaidrinimas

 117

4.11. Interferenciniai prietaisai

118

4.11.1. Dvispinduliniai interferometrai

118

4.11.2. Daugiaspinduliniai interferometrai

121

4.11.3. Interferenciniai šviesos filtrai

123

4.12. Interferencijos taikymas

127

4.12.1. Interferenciniai geometriniai matavimai

128

4.12.2. Interferencinė refraktometrija

132

4.12.3. Interferencinė metrologija

134

 

 

V SKYRIUS

 

ŠVIESOS DIFRAKCIJA

136

5.1. FRENELIO DIFRAKCIJA

137

5.1.1. Hiuigenso ir Frenelio principas

137

5.1.2. Frenelio zonų metodas

138

5.1.3. Zoninė plokštelė

141

5.1.4. Grafinis atstojamosios amplitudės nustatymas

142

5.1.5. Frenelio metodo taikymas

143

5.1.5.1. Difrakcija apskritoje angoje

144

5.1.5.2. Difrakcija neskaidriame diskelyje

145

5.1.5.3. Difrakcija už tiesaus kliūties krašto

146

5.1.6. Pastabos Frenelio metodui

148

5.2. FRAUNHOFERIO DIFRAKCIJA

150

5.2.1. Difrakcija viename plyšyje

151

5.2.2. Difrakcija dviejuose plyšiuose

154

5.2.3. Difrakcinė gardelė

156

5.2.4. Fazinės difrakcinės gardelės. Ešeletai

161

5.3. DIFRAKCIJA ERDVINĖSE STRUKTŪROSE

165

5.3.1. Difrakcija daugiamatėje gardelėje

165

5.3.2. Rentgeno spindulių difrakcija

170

5.3.3. Šviesos difrakcija ultragarso bangose

172

5.4. FURJE OPTIKOS PRADMENYS. ABĖS TEORIJA

174

 

 

VI SKYRIUS

 

OPTINĖ HOLOGRAFIJA

180

6.1. Holografijos principas. Plokščioji holograma

181

6.2. Tūrinė holograma

186

6.3. Laikinis ir erdvinis koherentiškumas

188

6.4. Holografijos taikymas

193

 

 

VII SKYRIUS

 

ŠILUMINIS SPINDULIAVIMAS

196

7.1. Pagrindiniai šiluminio spinduliavimo dėsniai

196

7.2. Planko formulė

202

 

 

VIII SKYRIUS

 

ŠVIESOS STIPRINIMAS IR GENERAVIMAS

208

8.1. Savaiminis ir priverstinis spinduliavimai

208

8.2. Šviesos stiprinimas ir generavimas

211

8.3. Lazerio spinduliuotės savybės

215

 

 

IX SKYRIUS

 

ŠVIESOS SKLIDIMAS JUDANČIOSE TERPĖSE

219

9.1. Šviesos greičio matavimo metodai

219

9.2. Optiniai bandymai su judančiaisiais kūnais

226

9.2.1. Eterio problema

227

9.2.2. Fizo ir Maikelsono bandymai

228

9.2.3. Optinis Doplerio reiškinys

232

9.2.4. Optiniai bandymai neinertinėse sistemose

237

 

 

X SKYRIUS

 

NETIESINĖS OPTIKOS PAGRINDAI

240

10.1. Netiesinė terpės poliarizacija

244

10.2. Optinis detektavimas ir harmonikų generavimas

247

10.3. Laisvojo šviesos dažnio generavimas ir dažnių keitimas

251

10.4. Šviesos savaiminė fokusuotė

253

10.5. Daugiafotoniai reiškiniai

254

10.6. Terpės skaidrėjimas

261

10.7. Priverstinė Ramano sklaida

262

 

 

XI SKYRIUS

 

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI

266

11.1. Pagrindiniai geometrinės optikos dėsniai

266

11.2. Pagrindiniai teiginiai ir sąvokos

267

11.3. Ferma principas

267

11.4. Spindulių lūžis sferiniame paviršiuje

269

11.5. Didinimas

271

11.6. Centruotoji optinė sistema ir jos kardinalieji elementai

275

11.7. Optinių sistemų ydos

280

11.7.1. Monochromatinės aberacijos

281

11.7.2. Chromatinės aberacijos

284

11.8. Optiniai prietaisai

286

 

 

PAPILDOMA LITERATŪRA

293

 

 

RODYKLĖ  

294