Vilniaus universitetas

 

 VAIDUTIS ANTANAS 

ŠALNA

  

LABORATORINIAI DARBAI

  

 VILNIUS

2009

 UDK 535(075.8)

                 Ša-58

 

VILNIAUS UNIVERSITETO MOKYMO KNYGA

Parengė Vilniaus Universiteto doc. dr. Vaidutis Antanas ŠALNA

Recenzavo prof. habil. dr. Vytautas BALEVIČIUS

Redagavo Aldona KRUTINIENĖ

   

Šalna, Vaidutis Antanas

Optika. Laboratoriniai darbai. - Vilnius, 2009. -133 p., il.

 

Mokymo knyga parengta pagal Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto bendrosios fizikos kurso programą “Eksperimentinė fizika IV (optika)” antrojo kurso studentams, atliekantiems praktikos darbus optikos laboratorijoje. Leidiniu galės naudotis ir kitų aukštųjų bei specialiųjų mokyklų studentai ir moksleiviai.

 

  © Vaidutis Antanas Šalna, 2009

 

 

TURINYS

Kodas Pavadinimas Psl.
OL1 Optinių sistemų parametrai.  5
OL2 Optinių sistemų ydos. 11
OL3 Frenelio lęšio tyrimas. 18
OL4 Mikroskopas. 20
OL5 Prizmės parametrų nustatymas. 26
OL6 Šviesos interferencijos tyrimas biprizme. 30
OL7  Šviesos interferencijos tyrimas bilęšiu. 37
OL8  Oro lūžio rodiklio matavimas Reilio interferometru. 41
OL9 Skysčio lūžio rodiklio matavimas Abės refraktometru. 47
OL10  Fabri ir Pero interferometras. 50
OL11 Chromatinės poliarizacijos tyrimas. 55
OL12  Erdvinis filtravimas ir optinių atvaizdų susidarymo tyrimas. 59
OL13 Interferencinio filtro tyrimas. 64
OL14 Plonų sluoksnių optinio storio matavimas. 70
OL15 Šviesos difrakcijos tyrimas. 73
OL16 Difrakcinė gardelė. 83
OL17 Šviesos atspindžio tyrimas. 89
OL18  Briusterio kampo nustatymas. 96
OL19  Poliarizuotosios šviesos tyrimas. 98
OL20  Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas poliarimetru. 105
OL21 Faradėjaus reiškinys. 109
OL22 Tyrimai poliariskopu. 111
OL23 Pokelso reiškinys. 117
OL24  Kvantinių šviesos savybių tyrimas. 123
OL25 Šiluminio spinduliavimo tyrimas pirometru. 126